Projecten

Viaduct N286 Tholen

Project Derde aansluiting Tholen

We merken dat het druk is op de wegen in onze stad Tholen. De verwachting is dat de verkeersdrukte door toekomstige ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van nieuwbouw, verder zal toenemen. Daarom onderzochten we samen met de Provincie Zeeland de mogelijkheden om de bereikbaarheid van de stad en het bedrijventerrein te verbeteren. We hebben niet alleen rekening gehouden met de huidige verkeerssituatie, maar ook met de voorspellingen voor de toekomst.

Project Molenvlietsedijk

Project Molenvlietsedijk

De Molenvlietsedijk vormt een belangrijke schakel tussen het centrumgebied (Zoekweg), de ontsluiting van de wijken Dalempolder en Stadzicht, de ontwikkelingslocatie Molenvliet en de aansluiting op de N286. We richten de Molenvlietsedijk opnieuw in tot de aansluiting met de ontwikkelingslocatie Molenvliet. De aansluiting van de ontwikkelingslocatie is ook de verbinding van de binnenring vanaf de wijk Stadzicht.

We richten de aansluiting van de binnenring tot aan de bestaande rotonde ter hoogte van de Zoekweg opnieuw in. Hierbij houden we rekening met de diverse verkeersstromen en de toekomstige verkeersbewegingen.

Project Molenvliet

Project Molenvliet

Gemeente Tholen, Stadlander en BPD Ontwikkeling werken samen aan de ontwikkeling van nieuwbouw in het gebied Molenvliet. Het gebied heeft een totale grootte van circa twintig hectare.

Project Welgelegen

Project Welgelegen

Vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid willen bedrijven zich graag in Tholen vestigen. De gemeente Tholen zet zich in om ondernemers deze mogelijkheid te bieden. Lokale bedrijventerreinen bij de overige kernen kunnen binnen het huidige beleid niet verder uitgebreid worden. Daarom breiden we het bedrijventerrein Welgelegen verder uit. 

Locaties

Projecten Toekomstig Tholen