Project Derde aansluiting Tholen

Aanleiding

We merken dat het druk is op de wegen in onze stad Tholen. De verwachting is dat de verkeersdrukte door toekomstige ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van nieuwbouw, verder zal toenemen. Daarom onderzochten we samen met de Provincie Zeeland de mogelijkheden om de bereikbaarheid van de stad en het bedrijventerrein te verbeteren. We hebben niet alleen rekening gehouden met de huidige verkeerssituatie, maar ook met de voorspellingen voor de toekomst.

Huidige situatie

De huidige situatie (in 2020) laat zien dat het verkeer ter plaatse van de Thoolse brug met de bestemming Tholen stad en/ of het bedrijventerrein Welgelegen ook zorgt voor druk op de omliggende wegen. Dit is niet wenselijk, zeker niet als het in de toekomst nog drukker wordt.

Toekomstig Tholen

Nieuwe aansluiting

Om de bereikbaarheid te verbeteren, wordt er een nieuw kruispunt aangelegd ter hoogte van de Molenvlietsedijk en de N286, ter plaatse van het huidige viaduct. Op dit kruispunt plaatsen we een ‘Intelligente Verkeersregelinstallatie’ (kortweg iVRI). Ook zijn we van plan om een tunnel aan te leggen voor fietsers en voetgangers. Met een tunnel borgen we de verkeersveiligheid én voorkomen we dat fietsers en voetgangers de doorstroming op het kruispunt vertragen.

Wat is een iVRI?

Een gewone verkeersregelinstallatie (VRI) verzendt informatie naar weggebruikers: rood, oranje en groen licht en soms informatie over hoelang je nog moet wachten. De installatie houdt alleen rekening met het verkeer in de buurt van het kruispunt door middel van meetpunten in het wegdek.

Een intelligente variant (iVRI) maakt gebruik van meetpunten veel verderop in de omgeving. Ook kan de iVRI informatie van weggebruikers ontvangen. Of beter gezegd: van mobiele apparaten zoals smartphones en navigatiesystemen. Hierdoor ‘weet’ de installatie niet alleen óf er verkeer aankomt, maar ook wat voor soort verkeer, hoeveel, op welk tijdstip en welke route ze nemen. Zo kan de installatie automatisch de groentijd verlengen. Bijvoorbeeld als er vrachtverkeer aankomt of om weggebruikers groen te geven als een kruispunt helemaal vrij is. De iVRI stimuleert zo de doorstroming en vermindert uitstoot. Ook verbetert het de verkeersveiligheid. In de toekomst kan de installatie worden gekoppeld aan andere iVRI’s, waardoor een groene golf in de spits kan ontstaan. De iVRI zorgt er natuurlijk ook voor dat hulpdiensten kunnen doorrijden.

Planning

De voorlopige planning is om in de loop van 2021 met de werkzaamheden te starten. Nu er een oplossing is gevonden om de bereikbaarheid te verbeteren, gaan we aan de slag met de voorbereidingen. Dat betekent onderzoeken, afstemmen en ontwerpen. Vanzelfsprekend kijken we ook naar de effecten op de omgeving. Natuurlijk betrekken we u in dit proces. Op dit moment onderzoeken we ook hoeveel rijbanen het kruispunt moet hebben om de verkeersstromen nu en in de toekomst goed te kunnen verwerken. Zodra dit bekend is, leggen we het schetsontwerp graag aan u voor. 

Huidige stand van zaken

Op dinsdag 13 april organiseerden we een online informatiebijeenkomst over de nieuwe aansluiting op de N286. Tijdens de online sessie donderdag 22 april dacht de omgeving mee over de plannen. De vragen, opmerkingen en suggesties namen we verder mee.

Geluidsschermen
We kregen een aantal vragen en opmerkingen over de hoogte van de geluidsschermen. In de eerder toegelichte berekeningen waarbij we de wettelijke normen uit de wet Geluidshinder hanteerden, werd uitgegaan van een scherm van twee meter hoog. Meerdere bewoners zagen liever een hoger scherm. Omdat we uw zorgen serieus nemen, lieten we nieuwe berekeningen maken om de effecten van hogere schermen te bepalen. De uitkomsten legden we voor aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W vindt het belangrijk om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners zoals geuit in het participatietraject. Daarom besloot het college van B&W op 8 juni om te kiezen voor een hoger scherm. Dit betekent dat het geluidsscherm over de volledige lengte langs de N286 drie meter hoog wordt. Dit geeft op de eerste verdiepingsvloer van de woning de meeste geluidsreductie.

Maximumsnelheid Molenvlietsedijk
De Molenvlietsedijk wordt een gebiedsontsluitingsweg.  Met als doel een vlotte en goede doorstroming met een maximumsnelheid van 50 km/u. Tijdens de online bijeenkomsten uitten een aantal bewoners hun zorgen hierover vanwege de route naar de scholen en sportvoorzieningen/zwembad. Dit legden we ook aan het college van burgemeester en wethouders voor. Het college van B&W wil dat bewoners met een veilig gevoel van de weg gebruik kunnen maken. En dat kinderen op een veiligheid manier bij de scholen en sportvoorzieningen/zwembad kunnen komen.  Het college van B&W besloot daarom vanwege het intensieve gebruik van het kruispunt door fietsers en voetgangers, de maximumsnelheid op de Molenvlietsedijk vanaf de Ten Ankerweg tot en met de kruising met de Hoogaarsstraat te verlagen naar 30 km/u. Daarnaast houden we bij de inrichting van de Molenvlietsedijk rekening met veilige oversteken voor fietsers en voetgangers. De verkeersplateaus worden hierop aangepast. En ter hoogte van de Burgemeester van Berchemstraat komt ook een verkeersplateau. Bekijk het schetsontwerp hier.

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen? Bekijk de veelgestelde vragen of stuur een mail naar toekomstig@tholen.nl