Project Molenvliet

Aanleiding

Gemeente Tholen, Stadlander en BPD Ontwikkeling werken samen aan de ontwikkeling van nieuwbouw in het gebied Molenvliet. Het gebied heeft een totale grootte van circa twintig hectare.

Huidige situatie

Op dit moment zijn we nog in de voorbereidende fase. We onderzoeken de mogelijkheden. Er worden plannen gemaakt voor de ontwikkeling van maximaal 440 woningen tot 2040.

Toekomstig Tholen

Vanwege de lange looptijd leggen we de exacte aantallen en typen woningen nog niet vast. We werken aan een zogenaamd flexibel stedenbouwkundig plan. Hierin nemen we wel vaste componenten op, zoals de hoofdgroen- en wegenstructuur.

Planning

Na het opstellen van het flexibel stedenbouwkundig plan doorlopen we een bestemmingsplanprocedure. Het plan zal daarna gefaseerd worden uitgevoerd. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u hierover.