Project Welgelegen

Aanleiding

Vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid willen bedrijven zich graag in Tholen vestigen. De gemeente Tholen zet zich in om ondernemers deze mogelijkheid te bieden. Lokale bedrijventerreinen bij de overige kernen kunnen binnen het huidige beleid niet verder uitgebreid worden. Daarom breiden we het bedrijventerrein Welgelegen verder uit. 

Huidige situatie

De uitbreiding van Welgelegen zorgt voor meer verkeer op de wegen rondom Tholen. Op dit moment gaat het verkeer vooral via de rotondes aan beide zijden van de brug. Zowel vanuit verkeerstechnisch opzicht als met het oog op veiligheid, is dit geen wenselijke situatie.

Toekomstig Tholen

Om de huidige verkeersstromen beter af te wikkelen, leggen we een tweede aansluiting van Welgelegen aan. Deze sluit aan op het nieuwe kruispunt ter hoogte van de Molenvlietsedijk en de N286.

Planning

De voorlopige planning is om in de loop van 2021 met de werkzaamheden te starten. Nu er een oplossing is gevonden om de bereikbaarheid te verbeteren, gaan we aan de slag met de voorbereidingen. Dat betekent onderzoeken, afstemmen en ontwerpen. Vanzelfsprekend kijken we ook naar de effecten op de omgeving. Natuurlijk betrekken we u in dit proces.