Een veiligere leefomgeving

We merken dat het druk is op de wegen in onze stad Tholen. We willen de bereikbaarheid van de stad en het bedrijventerrein verbeteren. Daarom onderzochten we samen met de Provincie Zeeland de mogelijkheden. De oplossing is gevonden in de aanleg van een nieuw kruispunt op de N286. Zo maken we uw leefomgeving veiliger én prettiger. 

Scroll

Actueel

Volg de ontwikkelingen!

Via de BouwApp informeert Heijmans omwonenden en andere belangstellenden over de planning, voortgang en te verwachten hinder. U kunt de app downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). 

Apple BouwApp    Google BouwApp

Planning

Eind 2021
Voorbereiding en uitvoering
Eerste helft 2021
In gesprek met omwonenden en belanghebbenden
Voorjaar 2021
Onderzoeken, uitwerken en bepalen randvoorwaarden
November 2020
In November 2020 bereikten de Provincie Zeeland en de gemeente Tholen een overeenstemming over een kruispunt met een iVRI en tunnel voor voet- en fietsverkeer
2019
Bestuurlijke overeenstemming met Provincie Zeeland
2018
Vaststelling structuurvisie Welgelegen/bestemmingsplan
2013
Vaststelling actualisatie toekomstvisie Tholen
2010
Vastgesteld masterplan Tholen