Colofon

De website www.toekomstigtholen.nl is een officiële website van de gemeente Tholen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over deze website? Stuur dan een e-mail naar toekomstig@tholen.nl.  

Toegankelijkheid

De gemeente Tholen wil een website die voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken wij volgens de Webrichtlijnen. De gemeente Tholen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Daarom is er een toegankelijkheidsverklaring voor deze website gepubliceerd.

 

Open Source website

Deze website is op basis van het moderne Open Source systeem Drupal.

Waarom Open Source?

Door het gebruik van open source software willen we voorkomen dat wij afhankelijk wordt van leveranciers. Een open source product bestaat bij gratie van de gebruikers die er aan bijdragen. Open source software is software met vrije toegang tot de broncode. Aan open source software zijn geen licentiekosten verbonden en de software is vrijelijk te bewerken. Door open standaarden en open source software te gebruiken kan de afhankelijkheid van de overheid van ICT-leveranciers worden verminderd. Ook ontstaan er meer kansen voor ontwerpers van dit type software. Daarnaast wordt de gegevensuitwisseling tussen overheden, bedrijven en burgers eenvoudiger.

 

Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CCO) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke beperking van toepassing is.

Uitzondering voor beeld

Op foto's, video's, infographics en alle andere vormen van beeld is de CCO-verklaring niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om beeld te hergebruiken of over te dragen tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat dat wél is toegestaan. Bij hergebruik van beeld is het overnemen van de naam van de maker - indien vermeld - verplicht. Daarnaast geldt dat bij het citeren van de inhoud niet de indruk gewekt mag worden dat gemeente Tholen zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Auteursrechten

De redactie van deze website heeft in alle zorgvuldigheid rekening gehouden met de auteursrechten op de gepubliceerde beelden. Is dat naar uw mening bij een beeld niet of niet correct gebeurd? Neem dan contact op via de contactpagina op deze website.

 

Google Analytics

Op deze website maken we gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruikt wordt. Deze tool maakt gebruik van cookies - kleine tekstbestanden op de computer - om anoniem standaard informatie over de computer en het klikgedrag op te slaan. De verkregen informatie over het klikgedrag op deze website wordt - inclusief uw ip-adres - door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om statistische rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken, zodat wij vervolgens de website kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

 

Cookies in- en uitschakelen

Binnen de instellingen van de browser kun je aangeven of cookies geaccepteerd mogen worden of dat ze standaard geblokkeerd worden.