Update Toekomstig Tholen september 2022

23 september 2022
Derde ontsluiting Tholen

Op woensdag 14 september was de inloopavond in Meulvliet over de start van de werkzaamheden voor de derde ontsluiting in Tholen. De opkomst was hoog en de sfeer goed. Samen met de aannemer beantwoordden we vele vragen en lichtten we de plannen aan de hand van visuals toe. Tijdens de avond zijn er ook nog een aantal vragen ingediend die we als huiswerk mee terug hebben genomen. De vragenstellers krijgen hier individueel terugkoppeling op.

Hieronder vindt u meer informatie over de afsluiting van het viaduct, de omleidingsroutes en de (meest) gestelde vragen.

Veelgestelde vragen
Wilt u weten wat de planning van de werkzaamheden is? Of welke wegen er tijdens de werkzaamheden worden afgesloten? Lees dan de veelgestelde vragen op onze website. Hier vindt u meer informatie over de realisatie van de derde ontsluiting. Ook de antwoorden op de algemene vragen die zijn gesteld op de vraagkaartjes vindt u tussen de veelgestelde vragen.

Afsluiting viaduct en omleidingsroutes
Vanaf 26 september wordt het bestaande viaduct over de N286 afgesloten en gesloopt. Daarnaast legt aannemer Heijmans de fietstunnel bij de nieuwe kruising van de N286 met de Molenvlietsedijk aan. Tijdens de werkzaamheden maken ze een bypass voor het doorgaande verkeer van de N286. Tijdens de aanleg van de bypass stelt Heijmans gedurende 1 week een om-en-om-regeling in. De aansluitingen naar Welgelegen en Tholen zijn afgesloten. Door de bypass kan het doorgaande verkeer straks langs het werkvak rijden en rijdt daardoor nauwelijks extra om. De verkeershinder op deze route is beperkt. Voor fietsers, met name vanuit Oud-Vossemeer, is de omleidingsroute circa 1 kilometer langer.

BouwApp
Tijdens de werkzaamheden informeert Heijmans omwonenden en andere belangstellenden via de BouwApp over de planning, voortgang en te verwachten hinder. U kunt de app downloaden via de App Store (Apple) of Play Store (Android). Het project is te vinden via deze link of door te zoeken op ‘Tholen’. Via de knop contact kunt u eenvoudig meldingen, vragen of klachten aan Heijmans doorgeven.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over Toekomstig Tholen? Bekijk de veelgestelde vragen op onze website of stuur een e-mail naar toekomstig@tholen.nl.