Update Toekomstig Tholen juli 2024

10 juli 2024
Molenvlietsedijk

Dit voorjaar werden de nieuwe kruising en de aansluiting op de Molenvlietsedijk geopend. Tot en met het einde van dit jaar vinden er nog verschillende afrondende werkzaamheden plaats. Hieronder leest u een update.

Aansluiting Burgemeester van Boeijenstraat

De Burgemeester van Boeijenstraat wordt doorgetrokken naar de nieuwe rotonde op de kruising met de Molenvlietsedijk en Eeweg. Woonwijk Stadszicht krijg daarmee een tweede ontsluiting voor autoverkeer. De aanleg gebeurt in combinatie met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Molenvliet. Op dit moment loopt de aanbesteding hiervoor. We verwachten dat de werkzaamheden na de zomer van 2024 starten. De verbindingsroute is dan begin 2025 gereed.

Landbouwsluizen

Op de Nieuwlandsedijk en de Langeweg gaat de gemeente landbouwsluizen aanleggen. Voor de aanleg van de landbouwsluizen wordt eerst de verlichting geplaatst. De verlichting is besteld. Na plaatsing van de verlichting worden de landbouwsluizen zo snel mogelijk geplaatst.

Een landbouwsluis is een aanpassing in de weg. Hierdoor worden de twee wegen alleen geschikt gemaakt voor landbouw- en groot vrachtverkeer en/of fietsverkeer. Zo voorkomen we sluipverkeer.

Groenaanplant langs Groeneweg

Vanaf oktober starten we met het aanplanten van groen langs de Groeneweg vanaf het kruispunt op de N286 richting het bedrijventerrein Welgelegen. Ook worden de voorzieningen voor de paddenpoelen dan aangelegd.

Mobiliteitshub

Op de locatie van de voormalige schoolgebouwen aan de Molenvlietsedijk komt een Mobiliteitshub. Deze locatie gaat bijdragen aan het gastvrij ontvangen van bezoekers van onze vestingstad en zorgt voor een goede infrastructuur voor het openbaar vervoer. Ook zorgt deze hub ervoor dat de medische functies in de Vliethof beter bereikbaar zijn. De hub draagt ook bij aan een toekomstbestendige inrichting, aangepast aan het klimaat.

We maken een overdekte fietsenstalling, wachtruimte, openbaar toilet en een parkeerterrein. Ook komen er oplaadvoorzieningen voor auto’s en fietsen en haltes voor de lijnbussen en flexibel vervoer. Ook het parkeerterrein bij de Vliethof richten we opnieuw in.

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2024 het bestemmingsplan voor dit plan vastgesteld. De komende tijd worden de sloopwerkzaamheden van de voormalige school “De Regenboog” afgerond. Ook wordt de aanleg van de fietsenstalling en het parkeerterrein verder voorbereid.

Vakantie

Zomervakantie

Het projectteam wenst u een fijne zomervakantie! Na de zomer ontvangt u weer een nieuwe nieuwsbrief over het project. 

Vragen

Contact

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over Toekomstig Tholen? Stuur dan een e-mail naar toekomstig@tholen.nl.

Via nieuwsbrieven en deze website blijven we u de komende tijd nog de hoogte houden van het project. We sturen u ongeveer één keer per kwartaal een nieuwsbrief.