Update Toekomstig Tholen mei 2024

16 mei 2024
Opening fietstunnel

Eind maart gingen de fiets- en voetgangerstunnel, de Groeneweg en de landbouwroute open. Daarna voerde Heijmans nog afrondende werkzaamheden uit. Inmiddels is het project voor Heijmans afgerond. Het werkterrein is opgeruimd en afgebroken. Gemeente Tholen bedankt Heijmans voor het realiseren van dit mooie project! 

Landbouwsluizen

Binnenkort legt de gemeente nog landbouwsluizen aan op de Nieuwlandsedijk en op de Langeweg. Een landbouwsluis is een aanpassing in de weg. Hierdoor worden de twee wegen alleen geschikt gemaakt voor landbouw- en groot vrachtverkeer en/of fietsverkeer. Zo voorkomen we sluipverkeer.

 

Aansluiting Burgemeester van Boeijenstraat

De Burgemeester van Boeijenstraat wordt doorgetrokken naar de nieuwe rotonde op de kruising met de Molenvlietsedijk en Eeweg. Woonwijk Stadszicht krijg daarmee een tweede ontsluiting voor autoverkeer. De aanleg gebeurt in combinatie met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Molenvliet. We verwachten dat de werkzaamheden na de zomer van 2024 starten. De verbindingsroute is dan begin 2025 gereed.

 

Groenaanplant langs Groeneweg

In het najaar starten we met het aanplanten van groen langs de Groeneweg vanaf het kruispunt op de N286 richting het bedrijventerrein Welgelegen. Ook worden de voorzieningen voor de paddenpoelen dan aangelegd.

 

Vragen, meldingen of klachten?

Waar kunt u terecht met vragen, meldingen of klachten over de nieuwe aansluiting?

  • Provincie Zeeland is wegbeheerder van het kruispunt en de fiets- en voetgangerstunnel. Meldingen, klachten of vragen geeft u door via de website van Provincie Zeeland.
  • Gemeente Tholen is wegbeheerder van de Molenvlietsedijk en de Groeneweg. Meldingen, klachten of vragen geeft u door via tholen.nl/contact of via de BuitenBeter App.
Vragen

Contact

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over Toekomstig Tholen? Stuur dan een e-mail naar toekomstig@tholen.nl.

Via nieuwsbrieven en deze website blijven we u de komende tijd nog de hoogte houden van het project. We sturen u ongeveer één keer per kwartaal een nieuwsbrief.