Update Toekomstig Tholen juni 2023

16 juni 2023
Geluidsschermen

De afgelopen weken is er veel werk verzet door Heijmans voor de 3e aansluiting Tholen. We geven u graag weer een update van de werkzaamheden.

Geluidsschermen

Voor het plaatsen van de geluidsschermen voerde Heijmans heiwerkzaamheden uit. De palen zijn met en heimachine de grond in geslagen. De palen vormen de fundering voor het geluidsscherm dat langs de Nieuwe Postweg (N286) komt. Door de plaatsing van de geluidsschermen ervaren bewoners tijdens de bouw van het nieuwe kruispunt en in de toekomst bij het passerende verkeer minder geluidsoverlast.

Bouwkuip fietstunnel

Bouw fietstunnel

Op de plaats van het viaduct legt Heijmans een fietstunnel aan zodat voetgangers en fietsers straks op een veilige manier de N286 kunnen kruisen. De damwanden zijn geplaatst zodat er een bouwkuip kan worden gerealiseerd voor de aanleg van de fietstunnel. Inmiddels is Heijmans gestart met het verwijderen van grond tussen de damwanden. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is ook de bemaling aangebracht. Bemalen is het tijdelijk onttrekken van grondwater. Hierdoor werkt de aannemer ‘droog’ aan de tunnelconstructie. Bij het ontgraven van het veen tussen de damwanden kan een specifieke geur vrijkomen. Nadat het veen in contact komt met zuurstof neemt de geur snel af.

Bypass N286

Op de bypass langs de N286 zijn scheuren ontstaan in het asfalt. In de nacht van 20 op 21 juni voert Heijmans reparatiewerkzaamheden uit aan de bypass. De werkzaamheden duren van 20.00 uur tot en met 6.00 uur. Er worden omleidingsroutes ingesteld. De werkzaamheden kunnen hoorbaar zijn in de omgeving.

 

Bezoek college

College bezoekt bouwterrein

Op 5 juni dag bezocht het college van burgmeester en wethouders het bouwterrein van het project derde aansluiting in Tholen. Ze namen een kijkje op de plek waar de toekomstige fietstunnel komt.

Lees meer

QR-code BouwApp

BouwApp en contact opnemen

Tijdens de werkzaamheden informeert Heijmans omwonenden en andere belangstellenden via de BouwApp over de planning, voortgang en te verwachten hinder. In deze App vindt u informatie over de werkzaamheden, de planning/bouwfasen en de verkeershinder. Vragen en/of meldingen kunt u hier ook doen. Dit is een applicatie die te downloaden is op iedere smartphone of tablet. Iedere gebruiker kan zijn/haar voorkeuren instellen om geïnformeerd te worden. Om het project te volgen, neemt u de volgende stappen:

  • Scan de QR code hiernaast. Of download de Heijmans BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows)
  • Vul in de zoekbalk ‘3e Aansluiting Tholen’ in of gebruik deze link.
  • Selecteer het project
  • Klik op ‘Volgen’

Via het nummer 06 - 31 98 63 41 is Heijmans tijdens werktijden bereikbaar. Tijdens calamiteiten buiten kantoortijden kunt u bellen naar het calamiteitennummer: 073 - 54 35 353. Geef bij de melding de volgende meldcode aan: 3AT.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over Toekomstig Tholen? Bekijk de veelgestelde vragen op onze website of stuur een e-mail naar toekomstig@tholen.nl.