Update Toekomstig Tholen mei 2023

17 mei 2023
Sloop viaduct N286

Inmiddels is de sloop van het viaduct over de N286 afgrond. Op de plaats van het viaduct legt Heijmans een fietstunnel aan zodat voetgangers en fietsers straks op een veilige manier de N286 kunnen kruisen.

Heiwerkzaamheden geluidsschermen

In week 18 is het heiwerk voor het eerste geluidsscherm uitgevoerd. Vanaf 29 mei tot en met 17 juni (week 22 t/m 24) voert Heijmans de heiwerkzaamheden uit voor de rest van de geluidsschermen. Door de geluidsschermen ervaren bewoners tijdens de bouw van het nieuwe kruispunt en in de toekomst bij het passerende verkeer minder geluidsoverlast.

Om te zorgen dat de geluidsschermen geplaatst kunnen worden, worden er palen de grond in geslagen (heien). U kunt geluidhinder verwachten door de heiwerkzaamheden. Naast geluidhinder kan het ook zijn dat u een trilling ervaart. De werkzaamheden vinden plaats van 7.00 uur tot en met 19.00 uur. Omwonenden ontvangen vooraf meer informatie via Heijmans.

Start bouw fietstunnel

Volgende week (week 21) start Heijmans ook met het intrillen van tijdelijke damwanden voor de aanleg van de fietstunnel. De grond tussen de damwanden wordt ontgraven voor de toekomstige fietstunnel. Het intrillen gebeurt met een hoogfrequent trilblok en zorgt daardoor voor veel minder overlast ten opzichte van heien. Het aanbrengen van de damwanden duurt ongeveer vijf dagen.

QR-code BouwApp

BouwApp en contact opnemen

Tijdens de werkzaamheden informeert Heijmans omwonenden en andere belangstellenden via de BouwApp over de planning, voortgang en te verwachten hinder. In deze App vindt u informatie over de werkzaamheden, de planning/bouwfasen en de verkeershinder. Vragen en/of meldingen kunt u hier ook doen. Dit is een applicatie die te downloaden is op iedere smartphone of tablet. Iedere gebruiker kan zijn/haar voorkeuren instellen om geïnformeerd te worden. Om het project te volgen, neemt u de volgende stappen:

  • Scan de QR code hiernaast. Of download de Heijmans BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows)
  • Vul in de zoekbalk ‘3e Aansluiting Tholen’ in of gebruik deze link.
  • Selecteer het project
  • Klik op ‘Volgen’

Via het nummer 06 - 31 98 63 41 is Heijmans tijdens werktijden bereikbaar. Tijdens calamiteiten buiten kantoortijden kunt u bellen naar het calamiteitennummer: 073 - 54 35 353. Geef bij de melding de volgende meldcode aan: 3AT.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over Toekomstig Tholen? Bekijk de veelgestelde vragen op onze website of stuur een e-mail naar toekomstig@tholen.nl.