Update Toekomstig Tholen april 2023

20 april 2023
Ontwerp

Openstelling bypass N286 en sloop viaduct

De werkzaamheden voor de derde ontsluiting Tholen zijn volop bezig. De afgelopen weken legde bouwbedrijf Heijmans onder andere een bypass aan naast de N286. Op vrijdag 21 april wordt de bypass opengesteld voor verkeer. Op maandag 24 april start de sloop van het viaduct over de N286.

Bypass N286

Via de bypass naast de N286 kan het doorgaande verkeer langs het werkvak rijden. Het verkeer kan zo veilig passeren en rijdt nauwelijks extra om. Daardoor is de verkeershinder op deze route beperkt. Ook zorgt de bypass ervoor dat het bouwverkeer en het reguliere verkeer zo min mogelijk mengen om ieders veiligheid te garanderen. Vanaf vrijdag 21 april is de bypass open voor verkeer.

Sloop viaduct

Het bestaande viaduct over de N286 is afgesloten. De toegangswegen naar het viaduct zijn al deels gesloopt. Op maandag 24 april start de sloop van het viaduct. Op de locatie van het viaduct komt de nieuwe kruising van de N286, ter plaatse van het viaduct legt Heijmans een fietstunnel aan zodat voetgangers en fietsers op een veilige manier de N286 kunnen kruisen.

Kaartje kijkpunt sloop viaduct

Kijkpunt sloop viaduct

Wilt u de sloopwerkzaamheden bekijken? Dan vragen wij u dit vanaf een veilige plek te doen. Betreed hiervoor niet het werkvak. Een mogelijk kijkpunt vindt u bij het bosje aan de Garnalenstraat. Hier kunt u de sloop van het viaduct op veilige afstand volgen, zonder dat de werkzaamheden gehinderd worden. Deze locatie is per fiets en te voet bereikbaar. De sloop start op maandag 24 april en duurt naar verwachting vier tot vijf dagen.

QR-code BouwApp

BouwApp en contact opnemen

Tijdens de werkzaamheden informeert Heijmans omwonenden en andere belangstellenden via de BouwApp over de planning, voortgang en te verwachten hinder. In deze App vindt u informatie over de werkzaamheden, de planning/bouwfasen en de verkeershinder. Vragen en/of meldingen kunt u hier ook doen. Dit is een applicatie die te downloaden is op iedere smartphone of tablet. Iedere gebruiker kan zijn/haar voorkeuren instellen om geïnformeerd te worden. Om het project te volgen, neemt u de volgende stappen:

  • Scan de QR code hiernaast. Of download de Heijmans BouwApp gratis in de appstore (Google,Apple of Windows)
  • Vul in de zoekbalk ‘3e Aansluiting Tholen’ in
  • Selecteer het project
  • Klik op ‘Volgen’

Via het nummer 06 - 31 98 63 41 is Heijmans tijdens werktijden bereikbaar. Tijdens calamiteiten buiten kantoortijden kunt u bellen naar het calamiteitennummer: 073 - 54 35 353. Geef bij de melding de volgende meldcode aan: 3AT.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over Toekomstig Tholen? Bekijk de veelgestelde vragen op onze website of stuur een e-mail naar toekomstig@tholen.nl.