Sloop viaduct en plaatsing geluidsschermen

26 april 2023
Sloop viaduct N286

Afgelopen maandag werd de eerste knip gezet in het viaduct. Het vrijkomend puin wordt in het kader van duurzaamheid hergebruikt in de fundering van de nieuwe weg. Zo blijven deze grondstoffen zo veel mogelijk op de locatie, hoeven er minder nieuwe stoffen aan het proces te worden toegevoegd. En vinden er minder vrachtbewegingen plaats. Het opbreken van het puin gebeurt ter plaatse. Dit kan enige geluid- en stofhinder veroorzaken.

Vanaf week 18 wordt ook het eerste geluidsscherm geplaatst. Door het geluidsscherm ervaren de bewoners tijdens de bouw van het nieuwe kruispunt en in de toekomst bij het passerende verkeer veel minder geluidsoverlast. Om te zorgen dat de geluidsschermen geplaatst kunnen worden, worden er palen geheid. U kunt geluidhinder verwachten ten gevolge van de heiwerkzaamheden. Naast geluidhinder kan het ook zijn dat u een trilling ervaart. De trilling zal naar verwachting beperkt zijn en geen schade veroorzaken.

Vanaf week 21 tot en met week 24 worden meerdere heiwerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de geluidsschermen en de tijdelijke damwanden voor de bouw van de fietstunnel. Hierover wordt u de komende weken verder geïnformeerd.

De werkzaamheden vinden plaats van 07.00 uur tot en met 16.00 uur.