Update Toekomstig Tholen maart 2023

23 maart 2023
Derde ontsluiting Tholen

Aan het werk!

De werkzaamheden voor de derde ontsluiting Tholen zijn hervat. De afgelopen weken voerde Heijmans nabij de N286 herstelwerkzaamheden uit die noodzakelijk waren als gevolg van de stillegging. Heijmans is deze week begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de derde ontsluiting. Er worden allereerst twee bypasses aangelegd. Een bypass is een tijdelijke weg die met een boog om het werkvak ligt. Zodat het verkeer tijdens onze werkzaamheden altijd door kan blijven rijden. Eén bypass wordt bij de N286 gelegd om het verkeer om het viaduct te leiden. De tweede bypass ligt bij de rotonde Zoekweg-Molenvlietsedijk.

Bypass N286

De komende weken legt Heijmans ook een bypass aan op de N286. Hierdoor kan het doorgaande verkeer langs het werkvak (toekomstig kruispunt) rijden en wordt het reguliere verkeer van het bouwverkeer gescheiden. Tijdens de aanleg van de bypass wordt er maximaal één rijstrook afgesloten. De N286 blijft tijdens de aanleg van de bypass open voor het verkeer. De maximale snelheid ter hoogte van het werk blijft 50 km per uur, zodat er veilig gewerkt kan worden. De bypass gaat naar verwachting in de laatste week van april open.

Bypass rotonde Zoekweg-Molenvlietsedijk

Bypass rotonde Zoekweg- Molenvlietsedijk en werkzaamheden Molenvlietsedijk

Deze week is gestart met het aanleggen van een bypass ter hoogte van rotonde Zoekweg-Molenvlietsedijk. De bypass is naar verwachting op 7 april gereed. Vanaf 11 april starten de werkzaamheden van fase 3. Daarvoor wordt de Molenvlietsedijk afgesloten vanaf de rotonde Zoekweg tot en met de kruising Hoogaarsstraat. De inwoners van de wijk Dalempolder en omgeving ontvangen van de aannemer een brief over de werkzaamheden en te verwachtten hinder. Deze bypass is een volwaardige geasfalteerde weg, met voetpad, fietsstroken en een rijstrook voor twee richtingen. De bypass zorgt er voor dat al het verkeer vanuit Dalempolder en vanuit het centrum richting de Zoekweg en andersom veilig doorgang kan blijven vinden tijdens de werkzaamheden. Iedereen blijft dus te allen tijde bereikbaar.

Omdat veiligheid voorop staat, hebben we gescheiden omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer en ongemotoriseerd verkeer door de wijk Dalempolder uitgewerkt. Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via de Koningin Julianastaat en het ongemotoriseerde verkeer via de Hoogaarsstraat en deels via het bestaande voetpad richting de Machteld van Gelrestaat. Hierdoor kunnen scholieren en wijkbewoners zich veilig door de wijk verplaatsen richting de scholen. Natuurlijk vragen we weggebruikers extra alert te zijn en de snelheid aan te passen.

De concrete planning voor de werkzaamheden die daarop volgen, wordt op dit moment nog uitgewerkt.

Inloopspreekuren

Heeft u vragen, tips en opmerkingen rondom het bouwproces van de derde ontsluiting Tholen? Tijdens de even weken kunt u als omwonende en/of belanghebbende op woensdag tussen 15.00 en 16.00 uur terecht in de bouwkeet van Heijmans aan de Eeweg. Het eerstvolgende inloopspreekuur is op 5 april.

QR-code BouwApp

BouwApp en contact opnemen

Tijdens de werkzaamheden informeert Heijmans omwonenden en andere belangstellenden via de BouwApp over de planning, voortgang en te verwachten hinder. In deze App vindt u informatie over de werkzaamheden, de planning/bouwfasen en de verkeershinder. Vragen en/of meldingen kunt u hier ook doen. Dit is een applicatie die te downloaden is op iedere smartphone of tablet. Iedere gebruiker kan zijn/haar voorkeuren instellen om geïnformeerd te worden. Om het project te volgen, neemt u de volgende stappen:

  • Scan de QR code hiernaast. Of download de Heijmans BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows)
  • Vul in de zoekbalk ‘3e Aansluiting Tholen’ in
  • Selecteer het project
  • Klik op ‘Volgen’

Via het nummer 06 - 31 98 63 41 is Heijmans tijdens werktijden bereikbaar. Tijdens calamiteiten buiten kantoortijden kunt u bellen naar het calamiteitennummer: 073 - 54 35 353. Geef bij de melding de volgende meldcode aan: 3AT.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over Toekomstig Tholen? Bekijk de veelgestelde vragen op onze website of stuur een e-mail naar toekomstig@tholen.nl.