Werkzaamheden worden hervat

27 februari 2023
Derde ontsluiting Tholen

Goed nieuws! De werkzaamheden voor de derde ontsluiting Tholen mogen worden hervat. De voorzieningenrechter heeft het verzoek om een voorlopige voorziening van de gemeente en aannemers Heijmans en Hoondert beantwoord met een positieve uitspraak. De voorzieningenrechter deelt de mening dat Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) de werkzaamheden ten aanzien van de projecten derde aansluiting Tholen en bedrijventerrein Welgelegen IV niet op goede gronden heeft stilgelegd en dat er een spoedeisend belang aanwezig is om de werkzaamheden aan het bedrijventerrein Welgelegen IV en het nieuwe kruispunt bij Tholen weer op te pakken.

Parallel aan de voorlopige voorziening zijn de bezwaarprocedure van de stillegging en de aanvraag van ontheffingen in gang gezet. In overleg gaan wij bepalen of deze trajecten worden gestaakt of dat deze worden voortgezet.

Hervatten werkzaamheden
Voor de gemeente Tholen is het op zo kort mogelijke termijn hervatten van de werkzaamheden op meerdere vlakken van groot belang. De uitspraak maakt het hervatten van de werkzaamheden weer mogelijk. Het hervatten van de werkzaamheden omvat in eerste instantie het herstellen van het werkterrein als gevolg van de stillegging. Aansluitend wordt de bypass aan de noordzijde van de N286 aangebracht, zodat het verkeer kan worden omgeleid. Deze werkzaamheden geven een beperkte overlast voor omwonenden en weggebruikers.

Planning
De komende weken gaan wij een nieuwe planning opstellen waarin we de werkzaamheden aan de kruising met de N286 en de Molenvlietsedijk uitwerken. Voorafgaand aan de werkzaamheden stellen we u hiervan uiteraard op de hoogte.