Update Toekomstig Tholen december 2022

2 december 2022
Verkeerspion

Werkzaamheden nieuwe aansluiting N286 tijdelijk stilgelegd

Zoals u eerder op onze website en in de krant hebt kunnen lezen, zijn de werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting op de N286 en bedrijventerrein Welgelegen tijdelijk stilgelegd op last van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland. Het werk werd stilgelegd na een reguliere inspectie. De RUD geeft aan dat zij ervan uitgaan dat er mogelijk rugstreeppadden aanwezig zouden kunnen zijn op de bouwterreinen. Dit is een beschermde diersoort.

Het is nog niet duidelijk of er inderdaad rugstreeppadden op het terrein zijn. Natuurlijk gaan we hier met de grootste zorgvuldigheid mee om. De afgelopen jaren is er op gezette tijden specifiek ecologisch vooronderzoek gedaan naar de rugstreeppad. Tijdens deze onderzoeken is de diersoort niet aangetroffen binnen het projectgebied.

De gemeente Tholen is in goed overleg met de RUD en Provincie Zeeland (bevoegd gezag). We bekijken welke maatregelen er mogelijk genomen moeten worden met als doel de werkzaamheden zo snel als mogelijk weer te hervatten. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden weer opgestart kunnen worden.

50 km/u

Maximumsnelheid op de Postweg blijft 50 km per uur

Een omwonende vroeg ons waarom de maximale snelheid op de Postweg niet terug naar 80 km per uur gaat nu de werkzaamheden stilliggen. Een begrijpelijke vraag, Maar het is en blijft ‘werk in uitvoering’ ondanks dat de werkzaamheden momenteel stilliggen.

Tijdens de voorbereidingen is op zo’n 2,5 meter vanaf de rijbaan van de N286 is een sleuf (cunet) gegraven. Om hier veilig langs te rijden, is wettelijk vastgesteld dat er een vrije ruimte is van minimaal 4,5 meter langs de rijbaan. Omdat dit langs deze weg niet mogelijk is, is de maximumsnelheid teruggebracht naar 50 km per uur. Door deze richtlijn én voor de veiligheid van alle weggebruikers blijft de maximumsnelheid 50 kilometer per uur tot en met de definitieve realisatie van dit project. 

Vragen

Contact opnemen

Heeft u vragen of opmerkingen over het project of het tijdelijk stilleggen van de werkzaamheden? Kijk dan op onze website www.toekomstigtholen.nl of stuur een e-mail naar toekomstig@tholen.nl.

Heijmans informeert omwonenden en andere belangstellenden via de BouwApp. U kunt de app downloaden via de App Store (Apple) of Play Store (Android). Het project is te vinden via deze link of door te zoeken op ‘Tholen’. Via de knop contact kunt u eenvoudig meldingen, vragen of klachten aan Heijmans doorgeven.