Werkzaamheden nieuwe aansluiting N286 tijdelijk stilgelegd

18 november 2022
Verkeerspion

De werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting op de N286 en bedrijventerrein Welgelegen IV zijn tijdelijk stilgelegd op last van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland. Het werk werd stilgelegd na een reguliere inspectie. De RUD geeft aan dat zij ervan uitgaan dat er mogelijk rugstreeppadden aanwezig zouden kunnen zijn op de bouwterreinen. Dit is een beschermde diersoort.

Het is nog niet duidelijk of er inderdaad rugstreeppadden op het terrein zijn. Natuurlijk gaan we hier met de grootste zorgvuldigheid mee om. De afgelopen jaren is er op gezette tijden specifiek ecologisch vooronderzoek gedaan naar de rugstreeppad. Tijdens deze onderzoeken is de diersoort niet aangetroffen binnen het projectgebied.

De gemeente Tholen is in goed overleg met de RUD en Provincie Zeeland (bevoegd gezag). We bekijken welke maatregelen er mogelijk genomen moeten worden met als doel de werkzaamheden zo snel als mogelijk weer te hervatten.