Start werkzaamheden derde ontsluiting Tholen en inloopbijeenkomst op 14 september

6 september 2022
Ontwerp

Om de bereikbaarheid van de stad Tholen en het bedrijventerrein te verbeteren, realiseert de gemeente Tholen een derde ontsluiting ter hoogte van de Molenvlietsedijk en de N286. Gemeente Tholen en Heijmans tekenden in augustus hiervoor een overeenkomst. De werkzaamheden voor de derde ontsluiting starten op 26 september 2022.  Vanaf dat moment wordt het viaduct over de N286 voor alle verkeer afgesloten. Hiervoor worden omleidingsroutes ingesteld en aangekondigd via borden.

Voordat de werkzaamheden starten organiseren de gemeente Tholen en Heijmans een inloopbijeenkomst op woensdag 14 september. Omwonenden zijn hierover via een brief geïnformeerd. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u vragen stellen over de realisatie van de derde ontsluiting. Ook informeren de gemeente en Heijmans u onder andere over de planning, omleidingsroutes, verkeersveiligheid en het landschappelijk inrichtingsplan.

Datum: Woensdag 14 september
Tijd: Inlopen kan tussen 19.00 en 21.00 uur
Locatie: Sport- en Gemeenschapscentrum Meulvliet, Zoekweg 8, Tholen

Voorbereidende werkzaamheden
Voor 26 september voert de gemeente voorbereidende werkzaamheden uit. Zo zijn we op dit moment bezig met werkzaamheden aan kabels en leidingen. En starten we binnenkort met het kappen en verplanten van bomen. Deze werkzaamheden kunnen lichte verkeershinder of geluidsoverlast geven.