Update Toekomstig Tholen december 2021

22 december 2021
Verleggen watertransportleiding N286
Het eind van het jaar komt in zicht! We bereiden ons voor op een druk 2022 waarin we flink aan de slag gaan. We geven u graag weer een update over de stand van zaken.

 

Verleggen watertransportleiding N286

Afgelopen maand is de watertransportleiding langs de N286 verlegd. Dit is nodig omdat de waterleiding anders in de tunnel uit zou komen. De leiding is verlegd door middel van een gestuurde boring onder het bestaande viaduct door. Bij een gestuurde boring wordt de leiding onder de grond doorgetrokken. De eerste fase van het proces is een zogenaamde pilotboring. De boorkop wordt de grond in geduwd en komt er aan eind waar de leiding moet komen te liggen weer uit. De volgende fases bestaan uit het groter maken van het boorgat. Hierna wordt de leiding of kabel getrokken. De leiding ligt nu op ongeveer zes meter diepte. Zo kunnen we de nieuwe tunnel daar overheen aanleggen. Voor het eind van dit jaar zijn de werkzaamheden afgerond.

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek

Er is archeologisch onderzoek uitgevoerd binnen het noordelijk deel van het plangebied voor de derde aansluiting. Op deze locaties zijn geen bijzonderheden gevonden. Dat betekent dat we hier aan de slag kunnen.

Ook vond er proefsleuvenonderzoek plaats voor de ontwikkeling van Molenvliet. Het onderzoek vond plaats op de locatie van de toekomstige nieuwe aansluiting van de te verlengen Burgemeester Van Boeijenstraat met de Molenvlietsedijk en op de locatie voor nieuwbouw. Het veldwerk is op dit moment afgerond en de resultaten worden vanaf nu verder uitgewerkt. Daarna beoordeelt een archeoloog van de gemeente de resultaten.

Start aanbestedingsperiode

Start aanbestedingsperiode

Voor het eind van het jaar stellen we de contractstukken ter beschikking aan de geselecteerde aannemers. Hierna start de uitwerking en prijsvorming. We verwachten in het eerste kwartaal van 2022 een aannemer te selecteren. Naar verwachting kan de aannemer dan in het tweede kwartaal van 2022 starten.

Verdere uitwerking landschappelijk inrichtingsplan in 2022

In het nieuwe jaar pakken we de verdere uitwerking van het landschappelijk inrichtingsplan op. We gaan dan bepalen hoe het landschap er straks uit komt te zien. Bijvoorbeeld welke boomsoorten we toe gaan passen, hoe groot deze worden en waar ze precies komen. Een groenaannemer gaat de landschappelijke inrichting daadwerkelijk uitvoeren. Dit is los van het contract met de aannemer.

Bestemmingsplan Molenvliet

In het eerste kwartaal van 2022 komt het voorontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling van Molenvliet beschikbaar. Alle noodzakelijke onderzoeken zijn gereed en verwerken we nu. Als dit vastgesteld is, komt het voorontwerpbestemmingsplan ook ter inzage te liggen. Hier wordt u natuurlijk over geïnformeerd.

Fijne feestdagen!

Fijne feestdagen!

We kijken terug op een jaar waarin we plannen maakten en met elkaar in gesprek gingen tijdens online bijeenkomsten, met een mooi resultaat. We kijken er naar uit om in 2022 aan de slag te gaan met de uitvoering. Het projectteam wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2022!  

Vragen of opmerkingen?

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen? Bekijk de veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar toekomstig@tholen.nl

Op de hoogte blijven van Toekomstig Tholen? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.