Online informatiebijeenkomst Toekomstig Tholen

31 maart 2021
Online informatiebijeenkomst

Samen met de provincie Zeeland onderzochten we de mogelijkheden om de bereikbaarheid van de stad Tholen en het bedrijventerrein te verbeteren. De oplossing is gevonden in de aanleg van een nieuw kruispunt ter hoogte van de Molenvlietsedijk en de N286. In november 2020 informeerden we omwonenden en andere betrokkenen hierover via diverse kanalen. In november vertelden we over de nieuwe aansluiting en de vervolgstappen. We zijn nu een aantal maanden verder. Daarom nodigen we omwonenden en betrokkenen graag uit voor een online informatiebijeenkomst op dinsdag 13 april.

Waar staan we nu?
Inmiddels is het verkeerskundig onderzoek voor de Molenvlietsedijk en de derde aansluiting op de N286 afgerond. Ook stelden we een schetsontwerp van zowel de Molenvlietsedijk als de inrichting van het kruispunt op. Het verkeerskundig onderzoek was hiervoor het vertrekpunt. Hierbij hielden we rekening met eerder geuite zorgen en wensen. Voor het schetsontwerp van de Molenvlietsedijk toetsten we ook de randvoorwaarden van de subsidie.

We onderzochten ook de geluidsinvloeden van de nieuwe aansluiting op de omgeving. Deze zijn op basis van de verwachte verkeersbewegingen theoretisch berekent. Op basis van dit onderzoek concluderen we dat door de realisatie van het kruispunt en de aansluiting van de Molenvlietsedijk de geluidsbelasting op de omgeving toeneemt. Daarom vinden wij het noodzakelijk om maatregelen te nemen om geluidsoverlast te beperken. Daarnaast voerden we de afgelopen maanden diverse andere onderzoeken uit, zoals archeologisch onderzoek en milieukundige onderzoeken.

Het landschappelijk inrichtingsplan wordt opgestart aan de hand van de schetsontwerpen.

Online informatiebijeenkomst
We vertellen u graag meer over de onderzoeken en de plannen. Daarom organiseren wij op dinsdag 13 april een online informatiebijeenkomst. We hadden dit graag fysiek gedaan, maar dat is in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk. Tijdens de online informatiebijeenkomst gaan we in op resultaten van het geluidsonderzoek, het verkeerskundig schetsontwerp van de Molenvlietsedijk en de inrichting van de kruising van op de N286. Ook lichten we het ontwerp van de geluidsmaatregelen toe. De informatiebijeenkomst nemen we vooraf op en zenden we op 13 april vanaf 19.30 uur uit.

Praktische informatie 13 april                    
De informatiesessie kunt u bekijken vanaf dinsdag 13 april om 19.30 uur op deze pagina. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. U kunt tijdens de bijeenkomst vragen stellen via een chatfunctie rechtsonder op de pagina. Op 13 april zitten wij van 19.30 – 21.00 uur klaar om uw vragen te beantwoorden. Na 21.00 uur kunt u vragen stellen door te mailen naar toekomstig@tholen.nl. De online informatiebijeenkomst is na afloop ook nog terug te kijken op www.toekomstigtholen.nl/informatiebijeenkomst

Vervolg
We kunnen ons voorstellen dat u na de online informatiebijeenkomst vragen, suggesties of opmerkingen hebt. Daarom organiseren we op donderdag 22 april om 19.00 uur een online sessie waarin we u vragen mee te denken over de plannen. We horen graag uw mening over twee thema’s: Verkeer & Veiligheid en Leefklimaat & Geluid. Tijdens de online informatiebijeenkomst op 13 april lichten we dit verder toe. U kunt zich aanmelden voor één of beide thema’s door na 13 april een e-mail te sturen naar toekomstig@tholen.nl.

Meer informatie
De informatie die we presenteren tijdens de online informatiebijeenkomst, staat vanaf woensdag 14 april op onze website www.toekomstigtholen.nl/informatiebijeenkomst. Bent u verhinderd, dan vindt u hier de informatie en kunt u de sessie terugkijken. Vragen kunt u stellen via toekomstig@tholen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Schrijf u dan hier in voor de e-mailnieuwsbrief.