Update Toekomstig Tholen juli 2022

5 juli 2022
visual aansluiting N286

Aannemer nieuwe aansluiting geselecteerd! 

Heijmans Infra B.V. is geselecteerd als aannemer voor de realisatie van de derde ontsluiting. De inzending van Heijmans bleek de beste inzending op het gebied van prijs-kwaliteit. Samen met de aannemer zijn we gestart met de eerste voorbereidingen, vooruitlopend op de definitieve opdracht.

Voorbereidingstraject

Voor dat de uitvoering begint, werkt de aannemer het ontwerp verder uit met berekeningen en tekeningen. Dit komt samen in het uitvoeringsontwerp. Op basis van dit ontwerp vragen we toestemmingen en vergunningen aan.

Start uitvoering

We verwachten dat we in het najaar buiten aan de slag kunnen met de uitvoering. Voordat de werkzaamheden starten, verleggen we nog kabels en leidingen. Op sommige plekken moeten bomen en struiken ruimte maken voor de nieuwe weg. Dit betekent dat we groen gaan kappen of sommige bomen verplanten.

Logo Aannemingsmaatschappij Van der Straaten

Werkzaamheden kabels en leidingen

Voor de nieuwe aansluiting, de ontsluitingsweg naar Welgelegen en de Molenvlietsedijk, voeren we werkzaamheden uit aan kabels en leidingen. Aannemingsmaatschappij Van der Straaten uit Hansweert voert deze werkzaamheden uit, in opdracht van Stedin.

·         Vanaf de week van 4 juli (week 27) werkt Van der Straaten aan de kabels en leidingen in de Nieuwlandsedijk en de Eeweg (kruising met de N286). Voor de bouwvakantie ronden ze deze werkzaamheden af.

·         Na de bouwvakantie (week 35) voert Van der Straaten de werkzaamheden in de Molenvlietsedijk uit. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Eeweg tot en met de Ten Ankerweg. We verwachten deze werkzaamheden begin december af te ronden.

Meer informatie en contactpersonen deelden we voor de start van de werkzaamheden via een bewonersbrief.

Viaduct N286 Tholen

Afronding flora en fauna onderzoek

We namen de tijd om zorgvuldig onderzoek te doen naar flora en fauna. De laatste veldonderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. We overleggen met de Provincie Zeeland over de resultaten van het onderzoek. En welke mogelijke maatregelen we kunnen nemen om de natuur niet te verstoren.

In de verdere uitwerking van het landschappelijk inrichtingsplan houden we rekening met de flora en fauna. Dit doen we bijvoorbeeld door te kiezen voor boom- en plantsoorten die passen bij de flora en fauna en de afmetingen van de beplanting. Ook maken we voorzieningen voor dieren in de vorm van faunapassages. Dat betekent dat we onder de weg door buizen aanleggen. Dieren kunnen hierdoor naar de andere kant van de weg lopen, zonder dat ze de weg oversteken, met alle risico’s van dien. We verbinden dus de gebieden ondergronds met elkaar.

Bestemmingsplannen

Welgelegen Infra

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan Welgelegen Infra op 16 juni 2022 vast.

Welgelegen IV

Nu de geldende procedure is doorlopen, is het bestemmingsplan Welgelegen IV onherroepelijk. De aanbesteding voor het bouwrijp maken van het bedrijventerrein is inmiddels gestart. Na het aanbestedingstraject gaan we aan de slag we met de voorbereidingen. Daarna start de uitvoering van de werkzaamheden. We houden u hier natuurlijk over op de hoogte.

Vragen

Vragen of opmerkingen?

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen? Bekijk de veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar toekomstig@tholen.nl

Op de hoogte blijven van Toekomstig Tholen? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.