Update Toekomstig Tholen maart 2022

10 maart 2022
Ontwerp

Ontwerp Toekomstig Tholen gereed

In 2020 onderzocht de gemeente Tholen samen met de Provincie Zeeland de mogelijkheden om de bereikbaarheid van de stad Tholen en het bedrijventerrein te verbeteren. De oplossing werd gevonden in de aanleg van een nieuw kruispunt. Het kruispunt wordt aangelegd ter hoogte van de Molenvlietsedijk en de N286, vlakbij het huidige viaduct. Inmiddels is het ontwerp van het totale project afgerond en gaat het project richting uitvoering.

Omvang project
Het project ‘Toekomstig Tholen’ omvat meerdere onderdelen, waaronder het realiseren van een rotonde ter hoogte van de Groeneweg / Marconiweg, het realiseren van een tweede ontsluiting van het bedrijventerrein Welgelegen op de N286 en het realiseren van een derde aansluiting van Tholen op de Provinciale weg (N286). Daarnaast bevat het project ook de ontsluiting van ontwikkelingslocatie Molenvliet op de Molenvlietsedijk, het inrichten van de Molenvlietsedijk als gebiedsontsluitingsweg met vrijliggend fietspad en het aanpassen van rotonde Zoekweg om de snelheid te verlagen en de verkeerveiligheid te verbeteren.

Ontwerp en vervolg
Inmiddels is het totaalontwerp afgerond en goedgekeurd. Bekijk de visuals hier.  Dit betekent dat de plannen verder uitgewerkt kunnen worden. De gemeente verwacht in april een aannemer te selecteren en dan in het tweede kwartaal van 2022 ook te starten met de werkzaamheden.

Stedenbouwkundig plan

Voorontwerpbestemmingsplan Molenvliet

In december informeerden wij u over het voorontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling van Molenvliet. Inmiddels ligt het plan ter inzage voor inspraak. Onderdeel hiervan is het stedenbouwkundig plan van Molenvliet. Bovenstaande kaart geeft het stedenbouwkundig plan weer. Wilt u de PDF-versie bekijken? Dat kan hier.  

Ontwikkeling Molenvliet en derde ontsluiting
Het doel van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van Molenvliet met ongeveer 400 woningen mogelijk te maken. Binnen het project Toekomstig Tholen werken we aan de derde ontsluiting van Tholen op de N286. De Molenvlietsedijk krijgt een aansluiting op de provinciale weg. Deze aansluiting wordt straks de nieuwe hoofdaansluiting van de omliggende wijken. Met deze nieuwe aansluiting verandert ook de verkeersstructuur. Een goede doorstroming van het verkeer is belangrijk. Daarom maken we ook een nieuwe vervolgroute voor Dalempolder, Stadszicht en Molenvliet. De wegverbinding tussen de Burgemeester Van Boeijenstraat naar de rotonde in de Molenvlietsedijk maakt deel uit van de zogenaamde 'binnenring' van Tholen.

Duurzame, groene en veilige wijk
Molenvliet wordt een duurzame, groene en veilige wijk, met een mooie verbinding met het landschap. Het stedenbouwkundig plan is daarom opgebouwd uit verschillende groen- en waterelementen. Dit zorgt voor een dorps karakter. Vooral de Bent draagt bij aan deze groen-blauwe verbinding. Deze bestaande watergang wordt doorgetrokken in noordelijke richting en voorzien van groene oevers. Verder wordt langs de 'binnenring' een singel aangebracht, waardoor er een verbinding ontstaat tussen de Bent (westzijde) en de Molenvlietsedijk (oostzijde).

Meer informatie over de ter inzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan vindt u op de website van de gemeente Tholen.

Sloop school Molenvlietsedijk

Sloop school Molenvlietsedijk

De sloop van de voormalige lagere school Ter Tolne aan de Molenvlietsedijk is gestart. Door de sloop komt er ruimte vrij om de aansluiting van de Zoekweg op de Molenvlietsedijk te verbeteren. Dit doen we door vrijliggende fiets- en voetpaden aan te leggen. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Aannemer

Aanbestedingstraject loopt

Eind 2021 stelden we de contractstukken ter beschikking aan de geselecteerde aannemers. Op dit moment zijn de aannemers de plannen en de prijs aan het uitwerken. We verwachten in april de aannemer te selecteren en dan in het tweede kwartaal van 2022 ook te starten met de werkzaamheden.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen? Bekijk de veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar toekomstig@tholen.nl

Op de hoogte blijven van Toekomstig Tholen? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.