Toekomstig Tholen

15 december 2020
Viaduct N286 Tholen

Een nieuwe naam in het Thoolse. Dat is even wennen! Deze naam is gekozen, omdat we ons de komende periode bezighouden met het toekomstbestendig maken van onze wegen.

We houden in onze ontwerpen niet alleen rekening met de huidige verkeerssituatie, maar ook met de voorspellingen voor de toekomst. De verwachting is dat de verkeersdrukte door toekomstige ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van nieuwbouw, verder zal toenemen. Hier willen we op voorbereid zijn, zodat de leefomgeving voor iedereen prettig blijft.

De eerste stap in het verbeteren van de bereikbaarheid is de aanleg van een nieuw kruispunt ter hoogte van de Molenvlietsedijk en de N286, ter plaatse van het huidige viaduct. Op dit kruispunt plaatsen we een ‘Intelligente Verkeersregelinstallatie’ (kortweg iVRI). De voorlopige planning is om in de loop van 2021 met de werkzaamheden te starten. Daarover leest u meer in de bewonersbrief die is verstuurd.

Via deze website en de Toekomstig Tholen e-mailnieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en de informatie- en participatiebijeenkomsten.